O Bibliotece

BIBLIOTEKA LUDÓW AZJI ŚRODKOWEJ (MONGOLISTYKI I TYBETOLOGII)

Biblioteka Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii) jest biblioteką zakładową działającą w ramach Biblioteki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, przy Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej.

Biblioteka gromadzi zbiory orientalistyczne z zakresu mongolistyki i tybetologii w dziedzinie nauk humanistycznych, takich jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo, historia, filozofia, socjologia, etnologia, sztuka, nauki o polityce.

Gromadzenie zbiorów rozpoczęło się w 1957 roku. Biblioteka liczy ponad 13 tysięcy woluminów (w tym książki, nadbitki, czasopisma, zbiory specjalne), ponad 100 tytułów czasopism, posiada też wydzielone zbiory specjalne, jak prace magisterskie, licencjackie i doktorskie, mikrofilmy, kasety magnetofonowe, płyty CD, odbitki kserograficzne.

Biblioteka posiada wydzielone księgozbiory wybitnych ałtaistów: Profesora Władysława Kotwicza (1872-1944) i Profesora Stanisława Kałużyńskiego (1925-2007).

W katalogu komputerowym zbiory znajdują się pod sygnaturami:
Orient.Mong-Tyb/(tutaj: cyfra), np. Orient.Mong-Tyb/41
Orient.Mong-Tyb/S.K.(tutaj: cyfra), np. Orient.Mong-Tyb/S.K.41
Orient-Mong-Tyb/W.K.(tutaj: cyfra), np. Orient.Mong-Tyb/W.K.41

http://www.siap.uw.edu.pl/

WO UW

http://orient.uw.edu.pl/