Katalogi

 BIBLIOTEKA LUDÓW AZJI ŚRODKOWEJ (MONGOLISTYKI I TYBETOLOGII)

Katalogi

Zbiory Biblioteki Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii) dostępne są w katalogach kartkowym i komputerowym.

Katalog kartkowy obejmuje książki (w tym odbitki), prace magisterskie, licencjackie i doktorskie, mikrofilmy, kasety magnetofonowe, płyty CD, odbitki kserograficzne oraz czasopisma.

Katalog kartkowy czasopism znajduje się również w Czytelni Biblioteki Wydziału Orientalistycznego.

Katalog komputerowy powstał w 1998 roku i obejmuje książki (w tym nadbitki), które wpłynęły od tego czasu, a także część czasopism. Pozostałe zbiory komputeryzowane są sukcesywnie.

Katalog komputerowy Biblioteki Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii) znajduje się w Katalogu Centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zbiory zostały w nim opatrzone sygnaturą Orient.Mong-Tyb/(cyfra, litera-cyfra):

Orient.Mong-Tyb/

Orient.Mong-Tyb/S.K.

Orient.Mong-Tyb/W.K.

https://chamo.buw.uw.edu.pl/search/query?theme=system