Regulamin

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii)

na podstawie Regulaminu dla użytkowników

Biblioteki Wydziału Orientalistycznego UW

Przepisy ogólne

  1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory:

– prezencyjnie w Czytelni Biblioteki Wydziału Orientalistycznego UW bądź w siedzibie Biblioteki,

– przez wypożyczenie pracownikom i studentom Wydziału, doktorantom mongolistyki i tybetologii, innym bibliotekom w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego.

Udostępnianie na miejscu – ze zbiorów Biblioteki Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii) na miejscu korzysta się w Czytelni Biblioteki Wydziału Orientalistycznego. Czytelnik może zamówić nie więcej niż 5 książek.

Udostępnienie zbiorów następuje po wypełnieniu rewersu bibliotecznego w Bibliotece Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii).

Wypożyczanie

  1. Zbiory wypożycza się na okres 1 miesiąca.
  2. Studenci i doktoranci mongolistyki i tybetologii rejestrują się w bibliotece na podstawie ważnej legitymacji. Studenci pozostałych kierunków orientalistycznych są zobowiązani do poświadczenia rewersu bibliotecznego w swojej macierzystej bibliotece, a studenci Studium Stosunków Międzykulturowych i Studium Europy Wschodniej – w odnośnym sekretariacie.
  3. Wypożyczenie zbiorów następuje poprzez złożenia zamówienia na rewersie bibliotecznym. Czytelnik może zamówić 5 pozycji, nie licząc podręczników.
  4. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać po okazaniu wypożyczonych zbiorów.
  5. Wyjeżdżający na dłuższy okres powinni zwrócić wszystkie wypożyczone pozycje. Studenci kończący studia uzyskują poświadczenie na karcie obiegowej po zwrocie wypożyczonych pozycji.
  6. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych zbiorów przed upływem ustalonego terminu.
  7. Nie wypożycza się prac magisterskich i licencjackich, słowników, encyklopedii, wydawnictw albumowych, map, książek dziewiętnastowiecznych oraz wydanych do 1950 r. włącznie, z których można korzystać tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki Wydziału Orientalistycznego UW.

Pracownicy i studenci mogą korzystać z wypożyczeń w innych bibliotekach na podstawie otrzymanego w Bibliotece Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii) poświadczonego rewersu.